Bedriftens Samfunnsansvar

Retningslinjer for etisk handel

Hos Todo har vi retningslinjer for etisk handel som består av et rammeverk som skal sikre en ansvarlig og etisk opptreden av medlemmene i organisasjonen i utførelsen av deres virksomhet. Disse retningslinjene inneholder bedriftens verdier og atferdsmønstre utifra prinsipper og forpliktelser, og er et sterkt engasjementet fra selskapets side for å sikre en etisk og transparent styring, og er en pådriver for å styrke sitt image og etterstrebe et bedre omdømme. Disse retningslinjene, både når det gjelder sosialt ansvar og forretningsetikk er som følger:

Prinsippene til bedriftens samfunnsansvar:

 1. Forpliktelse til en god forvaltning, integritet og dialog.
 2. Forpliktelse til bærekraft, lønnsomhet og kvalitet.
 3. Forpliktelse overfor våre ansatte.
 4. Forpliktelse overfor våre kunder.
 5. Forpliktelse overfor våre leverandører og underleverandører.
 6. Forpliktelse overfor våre leverandører og en bærekraftig lokal utvikling.
 7. Forpliktelse med miljøet: økoeffektivitet og redusering av miljøpåvirkninger.
 8. Forpliktelse til sikkerhet og kvalitet.
 9. Forpliktelse til å satse på forskning og teknologisk utvikling.

Prinsippene til Bedriftens Etiske normer:

 1. Samsvar med loven.
 2. Integritet og objektivitet i bedriftens forretningsdrift.
 3. Respekt overfor andre mennesker.
 4. Beskyttelse av helse og fysisk integritet.
 5. Beskyttelse av miljøet.
 6. En effektiv ledelse.
 7. Bruk og beskyttelse av informasjon.
 8. Kvalitet og sikkerhet.

Vi lover å følge og respektere prinsippene og retningslinjene for etisk handel som er angitt i menneskerettighetserklæringen, FN-konvensjonen, og Anbefalingene fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), og alle nasjonale og internasjonale lovgivninger som gjelder for alle bedriftens områder om arbeidsforhold.

Kommunikasjonskanal

For å be oss om de etiske retningslinjene kan du henvende deg til oss via:

 1. Vår postadresse:
  Todofurniture, S.L.
  Secretaria del Comité de Vigilancia del Código de Conducta Calle Tavern, 61, Bajos
  CP 08006 Barcelona. Spania.
 2. E-post:
  [email protected]

For å formalisere en klage, eller for å sende oss et forslag til retningslinjene, er det avgjørende å sende følgende informasjon til kommunikasjonskanal (1) eller (2):

(*)“I samsvar med organisk lov 15/1999 av 13 desember, om personvern, informeres brukeren av dette nettstedet om at opplysningene som er oppgitt i følgende Skjema/klage/forslag vil bli inkludert i våre filer under Klager og Forslag opprettet av TODOFURNITURE SL., og vil bli registrert i det spanske personvernregisteret for det formål å opprettholde forholdet som er gjort gjennom dette skjemaet, samt andre kommunikasjoner relasjonert til følgende klage/forslag. Det er obligatorisk å oppgi disse data, da de er nødvendige for å kunne opprettholde vår nåværende relasjon, og for at vi skal kunne holde deg informert om din klage/forslag. For å kunne få tilgang til innholdet, for å rette eller slette personopplysningene dine, kan du rette din henvendelse til TODOFURNITURE, S.L., Calle Tavern, 61, Bajos, 08006, Barcelona, Spania, via rekommandert brev, eller e-post til [email protected] I denne kommunikasjonen må du oppgi hva du ønsker å endre/ytre, og legge ved en kopi av legitimasjon eller pass for å bevise hvem som er den interesserte part og som utøver den aktuelle rettigheten.”.

Meld deg på!

coupon

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få en rabattkupong på 60 kr* som du kan bruke på ditt neste kjøp på over 1.000 kr. 

Gjelder ikke på varer i lageret, eller fra en forrige sesong, avvikling eller spesialtilbud. Online shopping bare. Ikke gyldig for profesjonell registrering eller butikk.

Takk for din påmelding.
Innen få minutter vil du motta en e-post med din rabattkupong.

Sjekk mappen spam/søppel dersom du ikke har mottatt vår e-post.

Valoraciones